Terms & Conditions

Кој може да купува

Makstore.mk e достапен за користење за сите лица над18год. кои сакаат да ги нарачат производите. Доколку поседувате валидна платежна картичка издадена од некоја од банките во Република Македонија или пак преферирате производот да го платите при приемот истото можете да го направите на брз и лесен начин преку нашата шопинг страница.


Начин на купување

Купувањето на Supershop.mk се одвива брзо и лесно. Одкако ќе го најдете производот кој го посакувате потребно е да го “ставите во кошничка“ и потоа во горнот десен агол да ја отворите вашата кошничка и да изберете Плаќање.
Панелот ќе ве однесе на страницата за плаќање при што потребно е да се регистрирате и да ги оставите вашите податоци, име и прзиме, адреса, телефон и емаил за да може производот да ви биде испорачан, како и да го изберете начинот на плаќање кој го преферирате.

На избор имате 3 начини на плаќање и тоа:
  • Плаќање при достава
  • Плаќање со дебитна/кредитна картичка
  • Плаќање преку банкарски налог

Плаќањето е апсолутно безбедно особено плаќањето со платежна картичка, при што доколку го изберете овој начин, панелот ќе ве однесе на страницата на Casys каде безбедно можете да ги внесете вашите податоци од картичката и да ја процесирате трансакцијата.

Целиот систем е обезбеден со SSL протоколк и Positive SSL сертификат, што значи сите ваши податоци се осигурани и заштитени.


Достава на производитедо купувачите

Доставата на купенитепроизводи преку RUNNERS.MK севрши преку доставувачи кои имаат лиценца за вршење на поштенски услуги идостава на пратки во Република Македонија а со кои претходно МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ имасклучено договор за деловна соработка.

Купувачот превземаобврска дека примателот на нарачката ќе биде достапен на наведената адреса ителефонски број. Доколку обидот за испорака е неуспешен два патитогаш производот се враќа назад.

Купувачот не смее давнесе поштенски фах како место за испорака на нарачката. Во случај да купувачотвнесе поштенски фах како место за испорака не сме обврзан да не го испорачаме производот до таа адреса.

 

Оштетување, неисправност и замена на производи

При приемот на пратката купувачот е должен да го проверипроизводот кој му е испратен и доколку забележи оштетување или неисправност напроизводот тоа веднаш да го пријави.

Доколку производот подлежи на гаранција истиот ќе бидезаменет во било кое време во предвидениот рок на траење на гаранцијата.
За производите кои не подлежат на гаранција доколку сепријават како оштетени подоцна од 24 часа од приемот на производот, истите немада бидат заменети.


Заштитни одредби

Вашата безбедност и сигурност при купвуањето е наш врвен приоритет. Затоа сите ваши персонални и осетливи податоци се внесуваат преку SSL протокол кој служи за заштита од злоуптреба. Дополнително Supershop.mk воопшто не доаѓа во допир со вашите податоци од платежната картичка туку истите ги внесувате во посебен панел на Casys каде се енкриптирани и се процесираат, а од таму системот враќа информации дали процесирањето на нарачката било успешно или не.


Авторски права

Сите производи, фотографии и информации околу производите се во целосна сопственост на МТ Промет како носител и сопственик на брендовите. Секое неовластено превземање, копирање и објавување на содржините на Supershop.mk е казниво согласно законите на Р.Македонија и меѓународните одредби кои се прифатени и се практикуваат во Р.Македонија.